Начало
 

Добре дошли!

 

 

 

МЛД Трейдинг е динамично развиваща се компания, работеща успешно в областта на маркетинга и дистрибуцията на лекарствени средства и медицински продукти. Регистрирана е и оперира като търговец на едро със собствен склад и е лицензирана от Министерството на здравеопазването като вносител и дистрибутор на лекарства, интимна козметика и хранителни добавки.

Основните й сфери на дейност включват ноу-хау, маркетинг и разпространение на нишови продукти в областта на акушерството и гинекологията, ендокринологията, гастроентерологията, онкологията и дерматовенерологията. Компанията разполага и с отдел за регистрация на нови продукти, както и с отдел за клинични изпитвания (CRO).

 

Партньори на МЛД Трейдинг са:

·        IBSA Institute Biochimique SA, Швейцария - световноизвестна компания със собствено разработени лицензирани технологии в областта на репродуктивното здраве и лечението на безплодието

·        So.Se. PHARM, Италия – позната на българския и европейския пазар с иновативната си интимна козметика и хранителни добавки

·        Mycology Research Laboratories, Лутън, Англия – глобален лидер във фунготерапията

 

 

МЛД Трейдинг заедно със своите контрагенти и партньори – една лоялна форма на сътрудничество и ползотворна кооперация.

 

Информацията в раздел “Лекарствени Продукти“ е предназначена САМО за медицински специалисти.

Фирма МЛД Трейдинг ЕООД и нейните служители не носят отговорност за каквито и да е резултати и последствия, в това число и за каквито и да е вреди или пропуснати ползи, настъпили като пряка или косвена последица от достъп на лица, които не са медицински специалисти, до информацията, съдържаща се в настоящия раздел.

Влизайки в раздел “Лекарствени продукти” се запознах с горните условия, приемам ги, потвърждавам, че съм медицински специалист и желая да получа достъп до раздела, предназначен само за медицински специалисти.

Моля, изберете: