workimg

 

Urinelle е хигиенична фуния, която позволява на жените да уринират прави.

             

ХИГИЕНИЧНО

Urinelle е средство за по-добра женска хигиена.

Urinelle предпазва от заразни болести.

УДОБНО
Urinelle е малък, лек и компактен продукт за всяка дамска чанта.

Urinelle е налична в плик от 7 бр. хигиенични фунии за еднократна употреба, произведени в Холандия.

ФУНКЦИОНАЛНО

Urinelle дава физическа и психическа свобода на жените.

Urinelle променя поведението на жените, които предпочитат да не използват обществени тоалетни или не пият течности, за да не ходят до тоалетна често.

 

1      Хванете Urinelle в ръка и сгънете хартията, за да оформите фуния.

2      Поставете Urinelle плътно до себе си, като тесният край на фунията сочи навън, и леко притиснете.
3      Насочете тесния край на Urinelle към тоалетната, към съда за лабораторна проба, или друго място.

4      След като приключите, може да изхвърлите Urinelle в тоалетната, защото е 100% разградимо, или в кофа за боклук.

 

За повече информация посетете www.urinelle.bg